Aanhoudende pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Het is een signaal van ons lichaam dat er weefsel beschadigd is of bekneld zit. Pijnklachten verdwijnen meestal vanzelf na het behandelen van de oorzaak of een periode van rust. Bij ongeveer 2,5 tot 3 miljoen Nederlanders blijven pijnklachten langdurig aanhouden. Men spreekt van chronische pijn wanneer de pijnklachten langer dan 3 maanden aanhouden en het de signaalfunctie al verloren heeft. Er is dan geen één op één relatie meer met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

De oorzaken van chronische pijn kunnen uiteenlopend zijn en soms zelfs onvindbaar. Chronische pijn kan bijvoorbeeld ontstaan indien de oorzaak van eerdere pijnklachten niet volledig wordt weggenomen. Je kan hierbij denken aan een niet volledig herstelde hernia of een slecht geheelde botbreuk. Chronische pijn kan ook ontstaan doordat er bij een operatie of een behandeling een zenuw en/ of weefsel is beschadigd.

In sommige gevallen van chronische pijn is het pijncentrum van het lichaam in de war. De hersenen krijgen verkeerde signalen van de zenuwen of registreren pijn op de verkeerde manier. Het pijnsysteem is dan overgevoelig geworden. Deze overgevoeligheid noemen we centrale sensitisatie. De oorzaak van de pijnklacht; de weefselbeschadiging, is dan allang verdwenen, maar de hersenen blijven pijn waarnemen.

Gevolgen

Er zijn vele factoren die van invloed kunnen zijn op dit overgevoelige pijnsysteem, waaronder gedachten, gevoelens, stressvolle levensgebeurtenissen en de sociale omgeving. De ene factor kan meer bijdragen aan pijn dan de ander. Ook de manier waarop iemand met pijn omgaat is van belang, bijvoorbeeld door te gaan overbelasten of onderbelasten qua activiteiten. Deze factoren kunnen juist ervoor zorgen dat men in een vicieuze cirkel komt waardoor pijn blijft aanhouden.

Hoe verder?

Tijdens de behandeling wordt gekeken wat de gevolgen van deze vicieuze cirkel voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u op een juiste manier invloed leert uitoefenen op de pijn, het vertrouwen in eigen lichaam terugkrijgt en een betere kwaliteit van leven ervaart.

Zie ook

Over Yvonne

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van stressgerelateerde klachten en aanhoudende lichamelijke klachten. Als geregistreerd psychosomatisch fysiotherapeut (MSc), Mindfulness trainer en Yin Yoga docent geef ik individuele therapie en groepstrainingen.