Psychosomatische Fysiotherapie

Lichaam en Geest in Balans

Als spanning of emotie een rol speelt bij uw klachten, biedt psychosomatische fysiotherapie uitkomst. Bij deze therapie is er aandacht voor zowel de emotionele, gevoelsmatige kant van een klacht (psyche) als de lichamelijke (somatische), en hoe deze elkaar kunnen beïnvloeden. 

Psychosomatische fysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie en richt zich op de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid. Dit zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, in relatie tot de omgeving.

Voor wie?
De therapie is bedoeld voor mensen die lichamelijke klachten ervaren zoals: hoofdpijn, onverklaarde spier- en gewrichtspijn, onverklaarde maag, darm of buikklachten, benauwdheid, extreme vermoeidheid en/of een druk op de borst. Er kunnen ook psychische klachten zijn zoals: lusteloosheid, prikkelbaarheid, onrust, somberheid, angst of depressieve klachten, concentratie- of slaapstoornissen of overmatig eten, alcohol-, roken- en medicijngebruik.

Hoe werkt psychosomatische fysiotherapie?
Bij psychosomatische fysiotherapie is het lichaam het belangrijkste aangrijpingspunt. Wat voelt u in uw lichaam? Hoe reageert uw lichaam? Wat doet u met uw lichaam? Tijdens de behandeling ervaart u welke factoren van invloed zijn op uw klachten en wat u ter verbetering zelf kan doen. U leert op een andere manier omgaan met uzelf en uw klachten, waardoor u minder of geen last meer heeft.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Het eerste gesprek is gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld.

 Wat is het doel?
– Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht en er op een andere manier mee leren om te gaan
– Vertrouwen krijgen in uw lichaam en in uw eigen functioneren
– Toepassen van ontspanning en verbeteren van ademhaling door lichaamsbewustwording
– Verhogen van uw belastbaarheid
– Aanvoelen van lichamelijke en psychische grenzen